smok
logo
Mój tytu?

Witaj w ?wiecie Cudów Orientu

Od stuleci ludzi zachodu fascynowa? wschód .Pomimo odleg?o?ci religia , filozofia oraz sztuka tamtego rejonu ?wiata od zawsze przenika?a nasz? kultur? maj?c ogromny wp?yw na to, co nazywamy dzisiaj Zachodni? Cywilizacj? . Przez wieki kupcy i podró?nicy wyruszali w podró? do nieznanego i legendarnego ?wiata , a gdy wracali snuli opowie?ci o niezmierzonych bogactwach i wspania?ych cudach orientu ...

Czytaj wiecej...
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat